Nybyggarpartiet

Vår bakgrund

Nybyggarpartiet i Berga bildades av ett antal engagerade medborgare som tyckte att kommunen kunde styras lite annorlunda. Vi kommer att gå till val första gången 2022. Det handlar inte om att skola, vård och omsorg missköts, utan mer att krut skulle läggas på att omfördela kommunens och skattebetalarnas resurser för att lägga dessa på utveckling och att förändra kommunen till det bättre. Att fokusera på infrastruktur och näringsliv med människan i centrum.