Kandidater

På valdagen den 11 september 2022 kommer du att få möjlighet att rösta på din kandidat. Du personröstar genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på valsedeln. Mer information om hur du personröstar finns på Valmyndighetens hemsida.

Roland Lohr gen Stahl

1. Roland Lohr gen Stahl

Utbildad jurist vid fakulteten Lund och Stockholm samt vid Georgetown University, Washington D.C, USA samt en rad andra kompletterande utbildningar inom samhällsvetenskap. Entreprenör och företagsledare, frilansjournalist och författare i internationell politik, tidigare erfarenheter från bank och finans i Schweiz, Tyskland och en rad andra positioner i varierande affärsområden som film, besöksnäring m.m

2. Vakant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3. Vakant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.